Anti Terreur oefening bij Station Amersfoort

12 en 13 September Grote Antiterreuroefening op Station Amersfoort.

Grote Landelijke oefening Alert onder leiding van Defensie.

Oefening Terroristische aanslag richt zich op de wagenwerkplaats , de

Verkeersleiding van Prorail aan het stationsplein en het station zelf.

Er werden bewakingseenheden van de politie , bomverkenners en

gespecialiseerde eenheden ingezet.

Doel landelijke oefening samenwerking tussen Defensie en civielediensten

politie , brandweer , veiligheidsregio Utrecht , openbaar ministerie , NS , Prorail

en de gemeente Amersfoort te versterken.

Foto,s Marco Van Den Hoek en William Harthoorn